Liên hệ
Họ và tên
 
Email
 
Yêu cầu
 
Mã bảo mật
Chọn mã khác
Số người online: 1
Tổng lượt truy cập: 177,814
Website bán hàng

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART

SmartPro 2.5 phù hợp với các Công ty XÂY DỰNG, SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổng công ty hoặc liên hiệp các xí nghiệp quản lý trực tiếp hai cấp (cấp tổng công ty và công ty thành viên). Đối với các công ty làm dịch vụ kế toán thì Smart hổ trợ chức năng tạo nhiều Database nên rất thuận lợi để làm nhiều công ty trên một phần mềm, mỗi công ty là 1 Database độc lập, số Database tạo không hạn chế.

Các sản phẩm
Phần mềm kế toán TM-DV Phần mềm kế toán TM-DV

Chức năng kế toán thương mại trong phần mềm kế toán Smart: Theo dõi doanh thu theo vùng miền, theo nhóm khách hàng Khai báo đơn giá bán theo vùng và theo nhóm đối tượng Theo dõi chi tiết và tổng hợp công nợ theo từng tài khoản, từng khách hàng, từng hợp đồng, từng hóa đơn, theo hàng hóa, in bảng đối chiếu và xác nhận công nợ, báo cáo lịch thu tiền… 

Phần mềm kế toán xây dựng Phần mềm kế toán xây dựng

Phần mềm kế toán xây dựng cơ bản giống như các phiên bản phần mềm kế toán khác. Riêng phần tính giá thành xây dựng là mang tính đặc thù của ngành. Chi phí giá thành xây dựng được tập hợp riêng theo từng công trình hoặc hạng mục công trình. Những chi phí nào không thể tách riêng cho từng công trình thì hạch toán chung và cuối kỳ phân bổ. Tiêu thức...

Phần mềm kế toán sản xuất Phần mềm kế toán sản xuất

Chức năng kế toán sản xuất trong phần mềm kế toán Smart Bảng khai báo định mức nguyên vật liệu, định mức nhân công theo thành phẩm. Tổng hợp và chi tiết giá thành sản phẩm theo nhiều phương thức Phương thức khai báo định mức Phương thức tính giá thành gia công, tỉ lệ Phương thức tính giá thành phân bước theo từng giai đoạn, quy trình sản...

Phần mềm bán hàng Phần mềm bán hàng

Chức năng kế toán sản xuất trong phần mềm kế toán Smart Bảng khai báo định mức nguyên vật liệu, định mức nhân công theo thành phẩm. Tổng hợp và chi tiết giá thành sản phẩm theo nhiều phương thức Phương thức khai báo định mức Phương thức tính giá thành gia công, tỉ lệ Phương thức tính giá thành phân bước theo từng giai đoạn, quy trình sản...